10 FIS PRAVIL  
Obzirnost do drugega

Smučar se mora obnašati tako, da ne ogroža ali poškoduje drugih smučarjev.

Izbira smučine

Hitrejši smučar mora smučino izbrati tako, da ne ogroža smučarjev pred seboj.

Prehitevanje

Smučar lahko poljubno prehiteva, vendar v taki razdalji, da ima prehitevani dovolj prostora za smučanje.

Smučarsko znanje

Hitrost vožnje mora smučar prilagoditi svojemu znanju, razmeram na smučišču in gostoti smučarjev.

V smuk - nadaljevanje

Preden smučar odsmuča po progi, mora pogledati nazvgor in navzdol, ali je varno zanj in za druge.

Ustavljanje

Smučar se ne sme ustavljati na zahtevnejših delih smučišča, razen v sili, vendar naj se čimprej umakne.

Vzpenjanje - sestopanje

Smučar sme za vzpenjanje ali sestopanje uporabiti le del smučišča.

Upoštevanje označb

Smučar mora spoštovati informacije, signale in prometne oznake na smučiščih.

Pomoč ob nesreči

Ob nesreči je smučar dolžan po svojih močeh pomagati ponesrečencu.

 

Dolžnost legitimiranja

Smučar, udeleženec ali priča, odgovoren ali ne, se mora pri nesreči pustiti legitimirati odgovorni osebi.

 

 
<% db_rs1.Close db_rs2.Close db_conn1.Close %>