10 FIS PRAVIL  
Obzirnost do drugega

Smuar se mora obnaati tako, da ne ogroa ali pokoduje drugih smuarjev.

Izbira smuine

Hitreji smuar mora smuino izbrati tako, da ne ogroa smuarjev pred seboj.

Prehitevanje

Smuar lahko poljubno prehiteva, vendar v taki razdalji, da ima prehitevani dovolj prostora za smuanje.

Smuarsko znanje

Hitrost vonje mora smuar prilagoditi svojemu znanju, razmeram na smuiu in gostoti smuarjev.

V smuk - nadaljevanje

Preden smuar odsmua po progi, mora pogledati nazvgor in navzdol, ali je varno zanj in za druge.

Ustavljanje

Smuar se ne sme ustavljati na zahtevnejih delih smuia, razen v sili, vendar naj se imprej umakne.

Vzpenjanje - sestopanje

Smuar sme za vzpenjanje ali sestopanje uporabiti le del smuia.

Upotevanje oznab

Smuar mora spotovati informacije, signale in prometne oznake na smuiih.

Pomo ob nesrei

Ob nesrei je smuar dolan po svojih moeh pomagati ponesreencu.

 

Dolnost legitimiranja

Smuar, udeleenec ali pria, odgovoren ali ne, se mora pri nesrei pustiti legitimirati odgovorni osebi.

 

 
<% db_rs1.Close db_rs2.Close db_conn1.Close %>